Skip to main content
Op dinsdag 14 september heeft het kabinet nieuwe versoepelingen aangekondigd. Ondanks deze versoepelingen veranderd er voor o.a. de theatersector het een en ander m.b.t. het toegangsbeleid. Zo ook voor Muziektheater De Plaats.
Vanaf 25 september 2021 dient u voor al onze voorstellingen een geldig Coronatoegangsbewijs te tonen. Ook dient u zich bij het tonen van het Coronatoegangsbewijs te kunnen legitimeren met een gelding legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs).

Onder de Coronatoegangsbewijzen verstaan wij:
Рeen vaccinatiebewijs; of
– een herstelbewijs; of
– een negatieve testuitslag via testen voor toegang.

Ga voor meer informatie over het Coronatoegangsbewijs naar de website van de Rijksoverheid.

Wij willen u vriendelijk bedanken voor uw medewerking.